Tablica informacyjna

INFORMACJE DLA KONSUMENTA*

*osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

SPRZEDAWCA

ANNA MARIA BARTNIK-KOSTRZEWSKA, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.H. BE TRENDY ANNA BARTNIK-KOSTRZEWSKA, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 8241732677 , nr REGON 141054765, al. Solidarności 7, 07-100 Węgrów .

KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: ul. Węgrowska 3, 07-100 Węgrów
 2. Adres e-mail: kontakt@recea.pl
 3. Telefon: 666258777

Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, na czas i w celu realizacji sprzedaży.

Jeśli umowa nie stanowi inaczej, Sprzedawca wyda towar Kupującemu niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży.

WARUNKI REKLAMACJI

Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad – chyba że Sprzedawca poinformował Konsumenta o wadach towaru przed zawarciem umowy sprzedaży.

W przypadku wystąpienia wady towaru kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru w oparciu o rękojmię uregulowaną przez ustawę Kodeks cywilny.

Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

 1. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
 2. Przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
 3. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
 4. Żądać usunięcia wady

Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi drogą elektroniczną, pisemnie lub osobiście w Sklepie.

W celu rozpatrzenia reklamacji złożonej na podstawie rękojmi Konsument w razie potrzeby jest zobowiązany, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, dostarczyć wadliwy towar na adres Sklepu.

Sprzedawca zaleca, aby w zgłoszeniu reklamacyjnym zawarte zostały następujące informacje: dane identyfikujące Kupującego, zwięzły opis wady, moment stwierdzenia wady oraz żądanie reklamacyjne Kupującego.

Każde zalecenie Sprzedawcy, które znajduje się w niniejszym dokumencie, ma w stosunku do Konsumenta jedynie charakter niewiążącej wskazówki, z której Konsument może, ale nie musi skorzystać. Nieskorzystanie przez Konsumenta z zaleceń Sprzedawcy w żadnym stopniu nie wpływa na prawa Konsumenta, a w szczególności nie wpływa na uprawnienia związane z rękojmią.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni. 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

W sytuacji, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

 • co do zasady bezpłatnej mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy zwrócić się z wnioskiem o mediację. Lista Inspektoratów dostępna jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595,
 • co do zasady bezpłatnej pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. 
  Lista sądów dostępna jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595
 • bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów,
 • Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

W przypadku, gdy dla zawarcia umowy konieczne będzie podanie danych osobowych, informujemy, że ich administratorem będzie Sprzedawca, a przetwarzanie odbywać się będzie na wskazanych poniżej zasadach:

Cel przetwarzania:

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

 • Zawarcie umowy sprzedaży
 • Marketing bezpośredni, inny niż newsletter
 • Przesyłanie newslettera

Podstawa przetwarzania:

 • Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • Twoja zgoda wyrażona w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Podanie danych:

 • dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy

Skutek niepodania danych:

 • brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie
 • brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Sklepie

Możliwość cofnięcia zgody:

 • w każdej chwili

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane Sprzedawca będzie przetwarzać tylko przez okres, w którym będzie mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na nim obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania Twoich danych lub
 • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez strony
 • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą
 • zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania

- w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

TWOJE UPRAWNIENIA

Ponadto przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora,

A także:

 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
  • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów,
  • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się ze Sprzedawcą, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:

 • dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego
 • podmiot realizujący dostawę towarów
 • dostawca płatności
 • biuro księgowe
 • hostingodawca
 • podmiot ułatwiajacy optymalizację Sklepu
 • podmiot zapewniający system mailingowy
 • podmiot zapewniający usługi marketingowe
 • podmiot zapewniający usługi statystyczne
 • odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych
Bestsellery
Bluza męska na zamek z kapturem Recea
Bluza męska na zamek z kapturem Recea

64,99 zł

Cena regularna: 79,99 zł

Najniższa cena: 79,99 zł
Kurtka męska przejściowa z kapturem khaki Recea
Kurtka męska przejściowa z kapturem khaki Recea

99,99 zł

Cena regularna: 149,99 zł

Najniższa cena: 149,99 zł
Bluza męska szara z kapturem Recea
Bluza męska szara z kapturem Recea

69,99 zł

Cena regularna: 79,99 zł

Najniższa cena: 79,99 zł
Kurtka męska czarna z kapturem Recea
Kurtka męska czarna z kapturem Recea

99,99 zł

Cena regularna: 149,99 zł

Najniższa cena: 149,99 zł
Bluza męska na zamek z kapturem Recea
Bluza męska na zamek z kapturem Recea

64,99 zł

Cena regularna: 79,99 zł

Najniższa cena: 59,99 zł
Bluza męska zielona z kapturem Recea
Bluza męska zielona z kapturem Recea

59,99 zł

Cena regularna: 69,99 zł

Najniższa cena: 69,99 zł
Bluza męska z kapturem czarna Recea
Bluza męska z kapturem czarna Recea

59,99 zł

Cena regularna: 89,99 zł

Najniższa cena: 89,99 zł
Kurtka męska przejściowa z kapturem granatowa Recea
Kurtka męska przejściowa z kapturem granatowa Recea

99,99 zł

Cena regularna: 149,99 zł

Najniższa cena: 149,99 zł
Kurtka męska przejściowa z kapturem czarna Recea
Kurtka męska przejściowa z kapturem czarna Recea

99,99 zł

Cena regularna: 149,99 zł

Najniższa cena: 149,99 zł
Kurtka męska skórzana czarna z stójką Recea
Kurtka męska skórzana czarna z stójką Recea

139,99 zł

Cena regularna: 199,99 zł

Najniższa cena: 159,99 zł
Kurtka męska jeans niebieska z kapturem Recea
Kurtka męska jeans niebieska z kapturem Recea

179,99 zł

Cena regularna: 229,99 zł

Najniższa cena: 229,99 zł
Kurtka męska przejściowa z odpinanym kapturem czarna Recea
Kurtka męska przejściowa z odpinanym kapturem czarna Recea

99,99 zł

Cena regularna: 149,99 zł

Najniższa cena: 149,99 zł
Bluza męska z kapturem szara Recea
Bluza męska z kapturem szara Recea

49,99 zł

Cena regularna: 89,99 zł

Najniższa cena: 89,99 zł
Bluza męska na zamek z kapturem Recea
Bluza męska na zamek z kapturem Recea

64,99 zł

Cena regularna: 79,99 zł

Najniższa cena: 59,99 zł
Bluza męska granatowa z kapturem Recea
Bluza męska granatowa z kapturem Recea

59,99 zł

Cena regularna: 89,99 zł

Najniższa cena: 89,99 zł
Kurtka męska wiatrówka z kapturem Recea
Kurtka męska wiatrówka z kapturem Recea

129,99 zł

Cena regularna: 199,99 zł

Najniższa cena: 149,99 zł
Koszulka męska moro zielona Recea
Koszulka męska moro zielona Recea

34,99 zł

Cena regularna: 59,99 zł

Najniższa cena: 59,99 zł
Bluza męska z kapturem grafitowa
Bluza męska z kapturem grafitowa

59,99 zł

Cena regularna: 89,99 zł

Najniższa cena: 89,99 zł
Bluza męska granatowa z stójką Recea
Bluza męska granatowa z stójką Recea

55,00 zł

Cena regularna: 79,99 zł

Najniższa cena: 79,99 zł
Kurtka męska skórzana czarna ramoneska Recea
Kurtka męska skórzana czarna ramoneska Recea

229,99 zł

Cena regularna: 299,99 zł

Najniższa cena: 299,99 zł
Bluza męska bez kaptura czarna Recea
Bluza męska bez kaptura czarna Recea

39,99 zł

Cena regularna: 59,99 zł

Najniższa cena: 59,99 zł
Kurtka męska z stójką musztardowa Recea
Kurtka męska z stójką musztardowa Recea

89,99 zł

Cena regularna: 139,99 zł

Najniższa cena: 139,99 zł
Bluza męska bejsbolówka czarno-biała Recea
Bluza męska bejsbolówka czarno-biała Recea

79,99 zł

Cena regularna: 119,99 zł

Najniższa cena: 119,99 zł
Koszulka męska longsleeve gładki granatowy Recea
Koszulka męska longsleeve gładki granatowy Recea

29,99 zł

Cena regularna: 49,99 zł

Najniższa cena: 49,99 zł
Bluza męska z kapturem brązowa Recea
Bluza męska z kapturem brązowa Recea

69,99 zł

Cena regularna: 89,99 zł

Najniższa cena: 89,99 zł
Bluza męska czarna z kapturem Recea
Bluza męska czarna z kapturem Recea

59,99 zł

Cena regularna: 79,99 zł

Najniższa cena: 79,99 zł
Koszulka polo męska ciemny granatowy Recea
Koszulka polo męska ciemny granatowy Recea

44,99 zł

Cena regularna: 59,99 zł

Najniższa cena: 59,99 zł
Kurtka męska przejściowa czarna Recea
Kurtka męska przejściowa czarna Recea

89,99 zł

Cena regularna: 139,99 zł

Najniższa cena: 139,99 zł
Spodnie jeansowe męskie czarne slim Recea
Spodnie jeansowe męskie czarne slim Recea

99,99 zł

Cena regularna: 159,99 zł

Najniższa cena: 149,99 zł
Kurtka męska przejściowa z odpinanym kapturem granatowa Recea
Kurtka męska przejściowa z odpinanym kapturem granatowa Recea

99,99 zł

Cena regularna: 149,99 zł

Najniższa cena: 149,99 zł
Koszulka męska moro zielono-beżowa Recea
Koszulka męska moro zielono-beżowa Recea

34,99 zł

Cena regularna: 59,99 zł

Najniższa cena: 59,99 zł
Koszulka polo męska czarna Recea
Koszulka polo męska czarna Recea

39,99 zł

Cena regularna: 59,99 zł

Najniższa cena: 59,99 zł
Kurtka męska jeansowa z futrem czarna Recea
Kurtka męska jeansowa z futrem czarna Recea

199,99 zł

Cena regularna: 249,99 zł

Najniższa cena: 249,99 zł
Bluza męska żółta z kapturem Recea
Bluza męska żółta z kapturem Recea

59,99 zł

Cena regularna: 69,99 zł

Najniższa cena: 69,99 zł
Kurtka męska jeans czarna Recea
Kurtka męska jeans czarna Recea

139,99 zł

Cena regularna: 189,99 zł

Najniższa cena: 189,99 zł
Bluza męska grafitowa z stójką Recea
Bluza męska grafitowa z stójką Recea

55,00 zł

Cena regularna: 79,99 zł

Najniższa cena: 79,99 zł
Kurtka męska skórzana czarna z kołnierzem Recea
Kurtka męska skórzana czarna z kołnierzem Recea

189,99 zł

Cena regularna: 219,99 zł

Najniższa cena: 219,99 zł
Bluza męska z kapturem czarna Recea
Bluza męska z kapturem czarna Recea

59,99 zł

Cena regularna: 89,99 zł

Najniższa cena: 59,99 zł
Spodnie męskie dresowe zielone moro Recea
Spodnie męskie dresowe zielone moro Recea

49,99 zł

Cena regularna: 59,99 zł

Najniższa cena: 59,99 zł
Bluza męska z kapturem szaro-granatowa Recea
Bluza męska z kapturem szaro-granatowa Recea

64,99 zł

Cena regularna: 89,99 zł

Najniższa cena: 89,99 zł
 Spodnie męskie joggery granatowe Recea
Spodnie męskie joggery granatowe Recea

45,00 zł

Cena regularna: 59,99 zł

Najniższa cena: 59,99 zł
Kurtka męska granatowa melanż Recea
Kurtka męska granatowa melanż Recea

139,99 zł

Cena regularna: 179,99 zł

Najniższa cena: 159,99 zł
Bluza męska z kapturem czarno-czerwona Recea
Bluza męska z kapturem czarno-czerwona Recea

64,99 zł

Cena regularna: 89,99 zł

Najniższa cena: 89,99 zł
Bluza męska z kapturem granatowa Recea
Bluza męska z kapturem granatowa Recea

59,99 zł

Cena regularna: 89,99 zł

Najniższa cena: 59,99 zł
Spodnie joggery bojówki męskie granatowe Recea
Spodnie joggery bojówki męskie granatowe Recea

119,99 zł

Cena regularna: 149,99 zł

Najniższa cena: 149,99 zł
Kurtka męska skórzana czarna z kapturem Recea
Kurtka męska skórzana czarna z kapturem Recea

189,99 zł

Cena regularna: 239,99 zł

Najniższa cena: 239,99 zł
Koszula męska granatowa jeansowa Recea
Koszula męska granatowa jeansowa Recea

119,99 zł

Bluza męska grafitowa Recea
Bluza męska grafitowa Recea

39,99 zł

Cena regularna: 59,99 zł

Najniższa cena: 59,99 zł
Koszulka męska longsleeve gładki grafitowy Recea
Koszulka męska longsleeve gładki grafitowy Recea

29,99 zł

Cena regularna: 49,99 zł

Najniższa cena: 49,99 zł
Bluza męska z kapturem malinowa Recea
Bluza męska z kapturem malinowa Recea

64,99 zł

Cena regularna: 79,99 zł

Najniższa cena: 69,99 zł
Bluza męska granatowa z kapturem Recea
Bluza męska granatowa z kapturem Recea

65,00 zł

Cena regularna: 69,99 zł

Najniższa cena: 69,99 zł
Bluza męska z kapturem musztardowa Recea
Bluza męska z kapturem musztardowa Recea

59,99 zł

Cena regularna: 69,99 zł

Najniższa cena: 69,99 zł
Kurtka męska wiatrówka z kapturem niebieska Recea
Kurtka męska wiatrówka z kapturem niebieska Recea

99,99 zł

Cena regularna: 149,99 zł

Najniższa cena: 149,99 zł
Bluza męska z kapturem beżowa Recea
Bluza męska z kapturem beżowa Recea

59,99 zł

Cena regularna: 99,99 zł

Najniższa cena: 99,99 zł
Bluza męska z kapturem szara Recea
Bluza męska z kapturem szara Recea

59,99 zł

Kurtka jeansowa męska sherpa Recea
Kurtka jeansowa męska sherpa Recea

199,99 zł

Cena regularna: 249,99 zł

Najniższa cena: 249,99 zł
2-pak bluz męskich z kapturem Recea
2-pak bluz męskich z kapturem Recea

99,99 zł

Cena regularna: 109,99 zł

Najniższa cena: 99,99 zł
Szary dres męski - komplet bluza i spodnie Recea
Szary dres męski - komplet bluza i spodnie Recea

99,99 zł

Cena regularna: 129,99 zł

Najniższa cena: 129,99 zł
Kurtka męska jeansowa grafitowa ocieplana Recea
Kurtka męska jeansowa grafitowa ocieplana Recea

159,99 zł

Cena regularna: 249,99 zł

Najniższa cena: 249,99 zł
Bluza męska z kapturem żółta Recea
Bluza męska z kapturem żółta Recea

59,99 zł

Cena regularna: 89,99 zł

Najniższa cena: 89,99 zł
Kurtka męska wiatrówka z kapturem czarna Recea
Kurtka męska wiatrówka z kapturem czarna Recea

99,99 zł

Cena regularna: 149,99 zł

Najniższa cena: 149,99 zł
Bluza męska czarna z kapturem Recea
Bluza męska czarna z kapturem Recea

59,99 zł

Koszulka męska grafitowa z kapturem Recea
Koszulka męska grafitowa z kapturem Recea

39,99 zł

Cena regularna: 59,99 zł

Najniższa cena: 29,99 zł
Bluza męska grafitowa z kapturem Recea
Bluza męska grafitowa z kapturem Recea

57,00 zł

Cena regularna: 79,99 zł

Najniższa cena: 79,99 zł
Bluza męska czarna z stójką Recea
Bluza męska czarna z stójką Recea

55,00 zł

Cena regularna: 79,99 zł

Najniższa cena: 79,99 zł
Bluza męska w kolorowe bloki Recea
Bluza męska w kolorowe bloki Recea

55,00 zł

Cena regularna: 69,99 zł

Najniższa cena: 69,99 zł
Koszulka polo męska granatowa Recea
Koszulka polo męska granatowa Recea

39,99 zł

Cena regularna: 59,99 zł

Najniższa cena: 59,99 zł
Spodnie męskie dresowe szare Recea
Spodnie męskie dresowe szare Recea

39,99 zł

Cena regularna: 49,99 zł

Najniższa cena: 49,99 zł
Bluza męska z kapturem khaki Recea
Bluza męska z kapturem khaki Recea

59,99 zł

Bluza męska czarna z kapturem Recea
Bluza męska czarna z kapturem Recea

54,99 zł

Cena regularna: 79,99 zł

Najniższa cena: 79,99 zł
Bluza męska granatowa Recea
Bluza męska granatowa Recea

39,99 zł

Cena regularna: 59,99 zł

Najniższa cena: 59,99 zł
Krótkie męskie spodenki szare melanż Recea
Krótkie męskie spodenki szare melanż Recea

29,99 zł

Cena regularna: 34,99 zł

Najniższa cena: 34,99 zł
Koszulka męska szara moro z kapturem Recea
Koszulka męska szara moro z kapturem Recea

39,99 zł

Cena regularna: 59,99 zł

Najniższa cena: 59,99 zł
Bluza męska szara z kapturem Recea
Bluza męska szara z kapturem Recea

54,99 zł

Cena regularna: 79,99 zł

Najniższa cena: 79,99 zł
Dres męski bluza i spodnie Recea
Dres męski bluza i spodnie Recea

119,99 zł

Bluza męska z kapturem brązowa Recea
Bluza męska z kapturem brązowa Recea

59,99 zł

Cena regularna: 69,99 zł

Najniższa cena: 69,99 zł
 Spodnie męskie dresowe czarne Recea
Spodnie męskie dresowe czarne Recea

59,99 zł

Spodnie joggery bojówki męskie beżowe Recea
Spodnie joggery bojówki męskie beżowe Recea

119,99 zł

Cena regularna: 149,99 zł

Najniższa cena: 149,99 zł
 Spodnie męskie dresowe granatowe Recea
Spodnie męskie dresowe granatowe Recea

44,99 zł

Cena regularna: 59,99 zł

Najniższa cena: 59,99 zł
Bluza męska z kapturem czerwona Recea
Bluza męska z kapturem czerwona Recea

59,99 zł

Polar na suwak granatowy Recea
Polar na suwak granatowy Recea

119,99 zł

Krótkie męskie spodenki plażowe Recea
Krótkie męskie spodenki plażowe Recea

19,99 zł

Cena regularna: 24,99 zł

Najniższa cena: 24,99 zł
Męski komplet dresowy szary Recea
Męski komplet dresowy szary Recea

119,99 zł

Kurtka męska ocieplana z kapturem szara Recea
Kurtka męska ocieplana z kapturem szara Recea

69,99 zł

Cena regularna: 139,99 zł

Najniższa cena: 139,99 zł
Zestaw bluz na suwak 2-pak Recea
Zestaw bluz na suwak 2-pak Recea

105,99 zł

Cena regularna: 159,99 zł

Najniższa cena: 159,99 zł
Kurtka męska przejściowa czerwona Recea
Kurtka męska przejściowa czerwona Recea

89,99 zł

Cena regularna: 139,99 zł

Najniższa cena: 139,99 zł
Kurtka męska przejściowa zielona Recea
Kurtka męska przejściowa zielona Recea

89,99 zł

Cena regularna: 139,99 zł

Najniższa cena: 139,99 zł
Kurtka chłopięca parka czarna z kapturem Recea
Kurtka chłopięca parka czarna z kapturem Recea

179,99 zł

Cena regularna: 249,99 zł

Najniższa cena: 249,99 zł
Bluza męska czarna z printem Recea
Bluza męska czarna z printem Recea

69,99 zł

Cena regularna: 119,99 zł

Najniższa cena: 99,99 zł
2-pak bluz męskich z kapturem Recea
2-pak bluz męskich z kapturem Recea

99,99 zł

Bluza męska grafitowa Recea
Bluza męska grafitowa Recea

39,99 zł

Cena regularna: 59,99 zł

Najniższa cena: 59,99 zł
Spodnie męskie dresowe czarne Recea
Spodnie męskie dresowe czarne Recea

39,99 zł

Cena regularna: 49,99 zł

Najniższa cena: 49,99 zł
Bluza męska z kapturem beżowa Recea
Bluza męska z kapturem beżowa Recea

59,99 zł

Cena regularna: 69,99 zł

Najniższa cena: 69,99 zł
Koszulka polo męska w pasy Recea
Koszulka polo męska w pasy Recea

44,99 zł

Cena regularna: 69,99 zł

Najniższa cena: 59,99 zł
Bluza męska z kapturem szaro-niebieska Recea
Bluza męska z kapturem szaro-niebieska Recea

64,99 zł

Cena regularna: 89,99 zł

Najniższa cena: 89,99 zł
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl