Spodnie Jeansy
nowości
Regulamin

Strona ta zawiera regulamin, na podstawie którego dostarczane są produkty znajdujące się na stronie internetowej www.recea.pl . Przed dokonaniem zamówienia z naszego Sklepu należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. W treści regulaminu określenie 'sklep' oznacza sklep internetowy www.recea.pl
Strona www.recea.pl jest prowadzona przez firmę P.H. Be Trendy Anna Bartnik-Kostrzewska z siedzibą w Węgrowie (woj. mazowieckie).

telefon: 666 258 777

e-mail: kontakt@recea.pl

dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach 8 - 16

W przypadku kontaktu telefonicznego opłata konsumenta z Polski za połączenie z numerem Sprzedającego odpowiada opłacie za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem

taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta klient.

Recea należy do:

P.H.Be Trendy Anna Bartnik-Kostrzewska

al. Solidarności 7

07-100 WęgrówNumer identyfikacji podatkowej: 824-173-26-77

Regon: 141054765

Dane konta bankowego:

P.H. Be Trendy
Nr konta: 76102044760000880201381953
Nazwa banku: PKO BP
Kod BIC (Swift): BPKOPLPWDziałalność Zarejestrowana w CEiDG (Centralnej Ewidencji i Infomacji o Działalności Gospodarczej) . Wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 3208 przez Burmistrza miasta Węgrowa

Zawarcie umowy
1.Zamówienia można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
2.Składając zamówienie za pośrednictwem strony www.recea.pl oświadczasz, że masz ukończone 18 lat.
3.Koniecznym warunkiem do realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy danego towaru. Przyjęcie zamówienia jest potwierdzane telefonicznie lub emailem. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia bądź ograniczyć sposób płatności w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i zgodności podanych danych oraz sposobu zapłaty za zamówienie.
3.Przy złożeniu zamówienia oświadczasz, że wszelkie dane przekazane nam w tym celu są zgodne z prawdą oraz jesteś uprawnionym do używania karty kredytowej, konta lub innej formy płatności, z której korzystasz.
4.Do zamówienia doliczane są koszty przesyłki zakupionego towaru zgodne z obowiązującym cennikiem dostawy.
5.Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu email - do potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Zamawiający zostanie poinformowany o jego przyjęciu poprzez email. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 72 godzin, nie będą realizowane .
6.Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
7. Klient ma prawo wycofać złożone zamówienie w całości lub dokonać zmian zanim towar zostanie wysłany informując o tym fakcie Sklep.1. Informacje na temat płatności, wysyłki, metody wysyłki, czasu realizacji zamówienia.cennik kosztów przesyłki:

Przy wpłacie na konto:

- 0,00pln - kurier DPD (jeżeli wartość zamówienia przekracza 149zł)
- 12,99pln - kurier DPD
- 11,28pln - Paczkomaty


Płatne przy odbiorze:
- 0,00pln - kurier DPD (jeżeli wartość zamówienia przekracza 149zł)
- 18pln - kurier DPD

Odbiór osobisty w siedzibie firmy
- 0pln


Zamawiając dostawę do domu, możecie państwo zapłacić za zamówiony towar gotówką przy odbiorze lub wybrać inną formę płatności:

- przelew na rachunek 76102044760000880201381953

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

Macie państwo możliwość wyboru metody wysyłki. Są to odpowiednio:

przy przelewie na rachunek: wysyłka kurierska , wysyłka Pocztą Polską (koszt powyżej)

przy płatności za pobraniem: wysyłka kurierska , wysyłka Pocztą Polską (koszt powyżej)
Standardowo do zamówienia dokładany jest paragon, na życzenie klienta faktura VAT.
Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).Wysyłka towaru

Dostawa realizowana jest za pośrednictwem:
- firmy kurierskiej DPD – czas dostawy do ok 3dni roboczych;
- firmy kurierskiej Inpost oraz Paczkomaty
- Poczty Polskiej – czas dostawy do ok 4 dni roboczych. 

Realizacja zamówienia w sklepie internetowym wynosi maksymalnie 3 dni robocze liczone od
momentu złożenia zamówienia. Do tego czasu należy dodać czas przewoźnika, który jest podany
powyżej.
Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.


Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej, w zależności od wybranej opcji przez klienta sklepu. W przypadku opóźnienia wysyłki towaru, klient będzie poinformowany o tym fakcie emailem bądz telefonicznie.2. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy
W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub w przypadku usług - zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

W takim przypadku Sprzedający zwróci Kupującemu pieniądze, tj. koszt towaru plus koszt najtańszej dostępnej przesyłki w w chwili zamawiania towaru przez kupującego.
Aby odstąpić od umowy, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: kontakt@recea.pl Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.
Przesyłkę należy nadać na adres P.H. Be Trendy, Mickiewicza 15B/25, 07-100 Węgrów


Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

[DANE SPRZEDAJĄCEGO]
…………………………….
…………………………….
…………………………….

Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….…………………………………………………………………………………………………………., numer zamówienia……………………………………… .
Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… .Imię i nazwisko………………………………………………………….
Adres …..…………………….……..…………………………………….
Data………………………………………………………………………….
…….……………………………………………………………………
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:


W przypadku odstąpienia od umowy, koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, będącego klientem sklepu recea.pl, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez firmę P.H. Be Trendy Anna Bartnik-Kostrzewska świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.


Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy do niego, inny niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez sklep recea.pl, przedsiębiorca nie jest zobowiązany

do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Zwrot płatności i odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy
Postanowienia dotyczące odpowiedzialności konsumenta za zmniejszenie wartości rzeczy chronią interesy przedsiębiorców. Odpowiedzialność konsumenta za korzystanie z rzeczy

w stopniu większym, niż jest to konieczne do zbadania rzeczy będzie miała charakter odszkodowawczy.

Sklep może zwrócić konsumentowi kwotę wartości towaru obniżoną o kwotę odpowiadającą zmniejszeniu wartości towaru, która może być spowodowana złym obchodzeniem się

z towarem, w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru towaru.

3. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną

Firma P.H. Be Trendy Anna Bartnik-Kostrzewska, podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni
poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i
zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez
Klientów.
Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić firmę P.H. Be Trendy Anna Bartnik-Kostrzewska o
wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres:
P.H. Be Trendy Anna Bartnik-Kostrzewska, ul. Mickiewicza 15B/25, 07-100 Węgrów, mailowo pod adres kontakt@recea.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę
wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
Firma P.H. Be Trendy Anna Bartnik-Kostrzewska, zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w
terminie do 14dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy
reklamacja zostanie rozpatrzona.

4. Reklamacje związane z zamówieniami.

Firma P.H. Be Trendy Anna Bartnik-Kostrzewska jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego
konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży
Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych
warunkach sprzedaży konsumenckiej.
Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie
niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres P.H. Be Trendy Anna Bartnik-Kostrzewska, ul. Mickiewicza 15B/25, 07-100 Węgrów lub e-mail: kontakt@recea.pl. Firma P.H. Be Trendy zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to
nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie
rozpatrzona.
Firma P.H. Be Trendy Anna Bartnik-Kostrzewska, nie jest producentem towarów. Producent ponosi
odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres
wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient
może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie,
którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.Opis procedury reklamacyjnej:
Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem kontakt@recea.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
a)imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
b)datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
c)przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
d)wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
W przypadku reklamacji, sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania towaru. Leży on po stronie kupującego.5. Informacje o warunkach zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

- Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
- Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego,
udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
- Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych
osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
- Firma P.H. Be Trendy Anna Bartnik-Kostrzewska może pozbawić klienta prawa do korzystania ze Sklepu
Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów
Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez klienta
Regulaminu, a w szczególności, gdy klient:
a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub
nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób
trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego,
c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez firmę P.H. Be Trendy Anna Bartnik-Kostrzewska za
zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami
korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię P.H Be Trendy Anna Bartnik-Kostrzewska.
- Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może
dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody P.H Be Trendy Anna Bartnik-Kostrzewska.

6. Informacja dotycząca tekstu umowy

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem
odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.recea.pl oraz pobrać go i
sporządzić jego wydruk.
Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień
Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz
poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji
Zamówienia oraz faktury VAT lub paragonu fiskalnego.

Regulamin sklepu internetowego www.recea.pl

Sklep internetowy www.recea.pl
P.H. Be Trendy Anna Bartnik-Kostrzewska
Mickiewicza 15B/25 07-100 Węgrów

NIP: 824-173-26-77
REGON: 141054765

Bestsellery
Dres męski zielone moro Recea
Dres męski zielone moro Recea
119,99 zł 89,99 zł
Dres męski czarny z nadrukiem Recea
Dres męski czarny z nadrukiem Recea
89,99 zł 69,00 zł
Dres męski zielone moro Recea
Dres męski zielone moro Recea
119,99 zł 89,99 zł
Kurtka męska pikowana granatowa Recea
Kurtka męska pikowana granatowa Recea
139,00 zł 99,00 zł
Kurtka męska przejściowa brązowa Recea
Kurtka męska przejściowa brązowa Recea
99,90 zł 59,90 zł
Koszula męska czarna Recea
Koszula męska czarna Recea
49,99 zł
Kurtka męska wiosenna parka żółta Recea
Kurtka męska wiosenna parka żółta Recea
89,90 zł 59,00 zł
Kurtka męska zimowa alaska czarna Recea
Kurtka męska zimowa alaska czarna Recea
239,90 zł 99,99 zł
Koszula męska czarna Recea
Koszula męska czarna Recea
49,99 zł
Kurtka męska zimowa alaska granatowa Recea
Kurtka męska zimowa alaska granatowa Recea
169,00 zł 99,99 zł
Kurtka męska wiatrówka granatowa Recea
Kurtka męska wiatrówka granatowa Recea
115,99 zł 69,99 zł
Kurtka męska pikowana granatowa Recea
Kurtka męska pikowana granatowa Recea
149,99 zł 109,90 zł
Bandana classic black Recea
Bandana classic black Recea
9,99 zł
szt.
Kurtka męska wiosenna parka beżowa Recea
Kurtka męska wiosenna parka beżowa Recea
99,90 zł 59,90 zł
Kurtka męska pikowana czarna Recea
Kurtka męska pikowana czarna Recea
149,99 zł 109,90 zł
Dres męski czarne moro Recea
Dres męski czarne moro Recea
119,99 zł 89,99 zł
Kurtka męska wiatrówka zielona Recea
Kurtka męska wiatrówka zielona Recea
109,99 zł 89,00 zł
Koszulka męska t-shirt z nadrukiem szary Recea
Koszulka męska t-shirt z nadrukiem szary Recea
22,99 zł 19,99 zł
Koszula męska w szare paski Recea
Koszula męska w szare paski Recea
69,99 zł 29,90 zł
Dres męskie zielone moro Recea
Dres męskie zielone moro Recea
99,90 zł 89,99 zł
Bluza męska na suwak z kapturem Recea
Bluza męska na suwak z kapturem Recea
99,00 zł 49,99 zł
Spodnie męskie chinosy granatowe Recea
Spodnie męskie chinosy granatowe Recea
99,90 zł 69,99 zł
Spodnie męskie chinosy brązowe Recea
Spodnie męskie chinosy brązowe Recea
119,99 zł 69,99 zł
Koszula męska w kratkę Recea
Koszula męska w kratkę Recea
44,90 zł
Kurtka męska parka granatowa Recea
Kurtka męska parka granatowa Recea
149,99 zł 129,99 zł
Koszula męska w granatowe paski Recea
Koszula męska w granatowe paski Recea
69,99 zł 29,99 zł
Kurtka męska jesienna parka beżowa Recea
Kurtka męska jesienna parka beżowa Recea
149,99 zł 99,99 zł
Koszulka męska t-shirt z nadrukiem szara Recea
Koszulka męska t-shirt z nadrukiem szara Recea
34,99 zł 19,99 zł
Chusta komin w wzory Recea
Chusta komin w wzory Recea
14,99 zł
szt.
Bluza męska kangurka zielone moro Recea
Bluza męska kangurka zielone moro Recea
69,99 zł 59,99 zł
Koszula męska w kratkę Recea
Koszula męska w kratkę Recea
44,90 zł
Bluza męska długa z kapturem grafitowa Recea
Bluza męska długa z kapturem grafitowa Recea
89,99 zł 69,99 zł
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl