kurtki przejściowe
nowości
Regulamin

Strona ta zawiera regulamin, na podstawie którego dostarczane są produkty znajdujące się na stronie internetowej www.recea.pl . Przed dokonaniem zamówienia z naszego Sklepu należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. W treści regulaminu określenie 'sklep' oznacza sklep internetowy www.recea.pl
Strona www.recea.pl jest prowadzona przez firmę P.H. Be Trendy Anna Bartnik-Kostrzewska z siedzibą w Węgrowie (woj. mazowieckie).

telefon: 666 258 777

e-mail: kontakt@recea.pl

dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach 8 - 16

W przypadku kontaktu telefonicznego opłata konsumenta z Polski za połączenie z numerem Sprzedającego odpowiada opłacie za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem

taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta klient.

Recea należy do:

P.H.Be Trendy Anna Bartnik-Kostrzewska

Mickiewicza 15B/25

07-100 WęgrówNumer identyfikacji podatkowej: 824-173-26-77

Regon: 141054765

Dane konta bankowego:

P.H. Be Trendy
Nr konta: 76102044760000880201381953
Nazwa banku: PKO BP
Kod BIC (Swift): BPKOPLPWDziałalność Zarejestrowana w CEiDG (Centralnej Ewidencji i Infomacji o Działalności Gospodarczej) . Wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 3208 przez Burmistrza miasta Węgrowa

Zawarcie umowy
1.Zamówienia można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
2.Składając zamówienie za pośrednictwem strony www.recea.pl oświadczasz, że masz ukończone 18 lat.
3.Koniecznym warunkiem do realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy danego towaru. Przyjęcie zamówienia jest potwierdzane telefonicznie lub emailem. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia bądź ograniczyć sposób płatności w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i zgodności podanych danych oraz sposobu zapłaty za zamówienie.
3.Przy złożeniu zamówienia oświadczasz, że wszelkie dane przekazane nam w tym celu są zgodne z prawdą oraz jesteś uprawnionym do używania karty kredytowej, konta lub innej formy płatności, z której korzystasz.
4.Do zamówienia doliczane są koszty przesyłki zakupionego towaru zgodne z obowiązującym cennikiem dostawy.
5.Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu email - do potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Zamawiający zostanie poinformowany o jego przyjęciu poprzez email. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 72 godzin, nie będą realizowane .
6.Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
7. Klient ma prawo wycofać złożone zamówienie w całości lub dokonać zmian zanim towar zostanie wysłany informując o tym fakcie Sklep.1. Informacje na temat płatności, wysyłki, metody wysyłki, czasu realizacji zamówienia.cennik kosztów przesyłki:

Przy wpłacie na konto:

- 0,00pln - kurier DPD (jeżeli wartość zamówienia przekracza 149zł)
- 12,99pln - kurier DPD
- 11,28pln - Paczkomaty


Płatne przy odbiorze:
- 0,00pln - kurier DPD (jeżeli wartość zamówienia przekracza 149zł)
- 18pln - kurier DPD

Odbiór osobisty w siedzibie firmy
- 0pln


Zamawiając dostawę do domu, możecie państwo zapłacić za zamówiony towar gotówką przy odbiorze lub wybrać inną formę płatności:

- przelew na rachunek 76102044760000880201381953

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

Macie państwo możliwość wyboru metody wysyłki. Są to odpowiednio:

przy przelewie na rachunek: wysyłka kurierska , wysyłka Pocztą Polską (koszt powyżej)

przy płatności za pobraniem: wysyłka kurierska , wysyłka Pocztą Polską (koszt powyżej)
Standardowo do zamówienia dokładany jest paragon, na życzenie klienta faktura VAT.
Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).Wysyłka towaru

Dostawa realizowana jest za pośrednictwem:
- firmy kurierskiej DPD – czas dostawy do ok 3dni roboczych;
- firmy kurierskiej Inpost oraz Paczkomaty
- Poczty Polskiej – czas dostawy do ok 4 dni roboczych. 

Realizacja zamówienia w sklepie internetowym wynosi maksymalnie 3 dni robocze liczone od
momentu złożenia zamówienia. Do tego czasu należy dodać czas przewoźnika, który jest podany
powyżej.
Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.


Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej, w zależności od wybranej opcji przez klienta sklepu. W przypadku opóźnienia wysyłki towaru, klient będzie poinformowany o tym fakcie emailem bądz telefonicznie.2. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy
W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub w przypadku usług - zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

W takim przypadku Sprzedający zwróci Kupującemu pieniądze, tj. koszt towaru plus koszt najtańszej dostępnej przesyłki w w chwili zamawiania towaru przez kupującego.
Aby odstąpić od umowy, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: kontakt@recea.pl Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.
Przesyłkę należy nadać na adres P.H. Be Trendy, Mickiewicza 15B/25, 07-100 Węgrów


Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

[DANE SPRZEDAJĄCEGO]
…………………………….
…………………………….
…………………………….

Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….…………………………………………………………………………………………………………., numer zamówienia……………………………………… .
Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… .Imię i nazwisko………………………………………………………….
Adres …..…………………….……..…………………………………….
Data………………………………………………………………………….
…….……………………………………………………………………
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:


W przypadku odstąpienia od umowy, koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, będącego klientem sklepu recea.pl, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez firmę P.H. Be Trendy Anna Bartnik-Kostrzewska świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.


Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy do niego, inny niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez sklep recea.pl, przedsiębiorca nie jest zobowiązany

do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Zwrot płatności i odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy
Postanowienia dotyczące odpowiedzialności konsumenta za zmniejszenie wartości rzeczy chronią interesy przedsiębiorców. Odpowiedzialność konsumenta za korzystanie z rzeczy

w stopniu większym, niż jest to konieczne do zbadania rzeczy będzie miała charakter odszkodowawczy.

Sklep może zwrócić konsumentowi kwotę wartości towaru obniżoną o kwotę odpowiadającą zmniejszeniu wartości towaru, która może być spowodowana złym obchodzeniem się

z towarem, w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru towaru.

3. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną

Firma P.H. Be Trendy Anna Bartnik-Kostrzewska, podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni
poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i
zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez
Klientów.
Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić firmę P.H. Be Trendy Anna Bartnik-Kostrzewska o
wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres:
P.H. Be Trendy Anna Bartnik-Kostrzewska, ul. Mickiewicza 15B/25, 07-100 Węgrów, mailowo pod adres kontakt@recea.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę
wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
Firma P.H. Be Trendy Anna Bartnik-Kostrzewska, zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w
terminie do 14dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy
reklamacja zostanie rozpatrzona.

4. Reklamacje związane z zamówieniami.

Firma P.H. Be Trendy Anna Bartnik-Kostrzewska jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego
konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży
Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych
warunkach sprzedaży konsumenckiej.
Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie
niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres P.H. Be Trendy Anna Bartnik-Kostrzewska, ul. Mickiewicza 15B/25, 07-100 Węgrów lub e-mail: kontakt@recea.pl. Firma P.H. Be Trendy zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to
nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie
rozpatrzona.
Firma P.H. Be Trendy Anna Bartnik-Kostrzewska, nie jest producentem towarów. Producent ponosi
odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres
wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient
może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie,
którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.Opis procedury reklamacyjnej:
Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem kontakt@recea.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
a)imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
b)datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
c)przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
d)wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
W przypadku reklamacji, sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania towaru. Leży on po stronie kupującego.5. Informacje o warunkach zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

- Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
- Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego,
udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
- Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych
osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
- Firma P.H. Be Trendy Anna Bartnik-Kostrzewska może pozbawić klienta prawa do korzystania ze Sklepu
Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów
Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez klienta
Regulaminu, a w szczególności, gdy klient:
a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub
nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób
trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego,
c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez firmę P.H. Be Trendy Anna Bartnik-Kostrzewska za
zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami
korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię P.H Be Trendy Anna Bartnik-Kostrzewska.
- Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może
dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody P.H Be Trendy Anna Bartnik-Kostrzewska.

6. Informacja dotycząca tekstu umowy

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem
odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.recea.pl oraz pobrać go i
sporządzić jego wydruk.
Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień
Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz
poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji
Zamówienia oraz faktury VAT lub paragonu fiskalnego.

Regulamin sklepu internetowego www.recea.pl

Sklep internetowy www.recea.pl
P.H. Be Trendy Anna Bartnik-Kostrzewska
Mickiewicza 15B/25 07-100 Węgrów

NIP: 824-173-26-77
REGON: 141054765

Bestsellery
ZIMOWA KURTKA MĘSKA ALASKA - CZARNA
ZIMOWA KURTKA MĘSKA ALASKA - CZARNA
269,00 zł 169,00 zł
KOMPLET DRES MORO Z BLUZĄ KANGURKĄ
KOMPLET DRES MORO Z BLUZĄ KANGURKĄ
119,99 zł 79,99 zł
DRES MORO Z BLUZĄ KANGURKĄ
DRES MORO Z BLUZĄ KANGURKĄ
119,99 zł 79,99 zł
DRES MORO Z BLUZĄ KANGURKĄ
DRES MORO Z BLUZĄ KANGURKĄ
119,99 zł 79,99 zł
OCIEPLANA KURTKA Z KAPTUREM
OCIEPLANA KURTKA Z KAPTUREM
139,00 zł
DRES MORO
DRES MORO
99,90 zł 89,90 zł
PIKOWANA MĘSKA KURTKA - CZARNA
PIKOWANA MĘSKA KURTKA - CZARNA
149,99 zł 109,90 zł
KURTKA PILOTKA OLIWKA
KURTKA PILOTKA OLIWKA
209,99 zł 159,99 zł
MODNA ZIMOWA KURTKA MĘSKA PARKA Z KAPTUREM
MODNA ZIMOWA KURTKA MĘSKA PARKA Z KAPTUREM
169,99 zł 119,99 zł
DRES MORO
DRES MORO
99,90 zł 89,99 zł
PIKOWANA MĘSKA KURTKA GRANATOWA
PIKOWANA MĘSKA KURTKA GRANATOWA
149,99 zł 109,90 zł
SPODNIE MĘSKIE CHINOSY - GRANATOWE
SPODNIE MĘSKIE CHINOSY - GRANATOWE
78,90 zł 39,99 zł
T-SHIRT GRANATOWY
T-SHIRT GRANATOWY
39,99 zł
ZIMOWA KURTKA MĘSKA ALASKA - GRANATOWA
ZIMOWA KURTKA MĘSKA ALASKA - GRANATOWA
269,00 zł 99,99 zł
BLUZA MĘSKA Z KAPTUREM KOMINEM - GRAFITOWA
BLUZA MĘSKA Z KAPTUREM KOMINEM - GRAFITOWA
59,00 zł 39,90 zł
KURTKA PILOTKA CZARNA
KURTKA PILOTKA CZARNA
209,99 zł 149,99 zł
ELEGANCKA KURTKA PARKA GRANAT
ELEGANCKA KURTKA PARKA GRANAT
199,99 zł 169,99 zł
T-SHIRT BIAŁY
T-SHIRT BIAŁY
34,99 zł
T-SHIRT NIEBIESKI
T-SHIRT NIEBIESKI
39,99 zł
BLUZA MĘSKA NA SUWAK Z KAPTUREM
BLUZA MĘSKA NA SUWAK Z KAPTUREM
99,00 zł 39,99 zł
T-SHIRT  GRAFITOWY
T-SHIRT GRAFITOWY
29,99 zł
ELEGANCKA KURTKA PARKA CZARNA
ELEGANCKA KURTKA PARKA CZARNA
199,99 zł 169,99 zł
T-SHIRT BIAŁY
T-SHIRT BIAŁY
19,99 zł 14,99 zł
ZIMOWA KURTKA ALASKA
ZIMOWA KURTKA ALASKA
249,99 zł 179,99 zł
KOMPLET DRESOWY
KOMPLET DRESOWY
99,99 zł
CASUALOWE SPODNIE MORO
CASUALOWE SPODNIE MORO
39,99 zł
T-SHIRT MORSKI
T-SHIRT MORSKI
49,99 zł
BLUZA MĘSKA HERSHEYS - CZARNA
BLUZA MĘSKA HERSHEYS - CZARNA
79,00 zł 39,00 zł
MĘSKA KURTKA MARIO - CZARNA
MĘSKA KURTKA MARIO - CZARNA
119,90 zł
PILOTKA GRANATOWA
PILOTKA GRANATOWA
209,99 zł 159,99 zł
SPODNIE MĘSKIE CHINOSY - SZARE
SPODNIE MĘSKIE CHINOSY - SZARE
79,90 zł
T-SHIRT SZARY
T-SHIRT SZARY
39,99 zł
KURTKA ALASKA CZARNA
KURTKA ALASKA CZARNA
169,99 zł
ZIMOWA KURTKA ALASKA
ZIMOWA KURTKA ALASKA
249,99 zł 179,99 zł
T-SHIRT SZARY
T-SHIRT SZARY
19,99 zł
T-SHIRT BIAŁY
T-SHIRT BIAŁY
39,99 zł
KOSZULA W KRATKĘ
KOSZULA W KRATKĘ
44,90 zł
SPODNIE SPORTOWE SZARE
SPODNIE SPORTOWE SZARE
29,99 zł
MĘSKA KURTKA PARKA - KHAKI
MĘSKA KURTKA PARKA - KHAKI
149,99 zł 129,90 zł
BLUZA MĘSKA Z KAPTUREM KOMINEM - CZARNA
BLUZA MĘSKA Z KAPTUREM KOMINEM - CZARNA
59,00 zł 39,90 zł
PARKA Z KAPTUREM KHAKI
PARKA Z KAPTUREM KHAKI
239,99 zł
T-SHIRT GRANATOWY
T-SHIRT GRANATOWY
19,99 zł
T-SHIRT CZARNY
T-SHIRT CZARNY
34,99 zł 19,99 zł
KOSZULA W KRATKĘ
KOSZULA W KRATKĘ
39,99 zł
MĘSKA KURTKA PARKA - GRANATOWA
MĘSKA KURTKA PARKA - GRANATOWA
149,99 zł 129,90 zł
KURTKA MĘSKA ZIMOWA FLEK BOMBER
KURTKA MĘSKA ZIMOWA FLEK BOMBER
199,99 zł 179,99 zł
T-SHIRT NIEBIESKI
T-SHIRT NIEBIESKI
19,99 zł
KOSZULA BIAŁA
KOSZULA BIAŁA
59,90 zł 49,99 zł
KURTKA BOMBERKA MORO
KURTKA BOMBERKA MORO
109,90 zł
KURTKA OCIEPLANA Z KAPTUREM
KURTKA OCIEPLANA Z KAPTUREM
139,00 zł
T-SHIRT BIAŁY
T-SHIRT BIAŁY
19,99 zł
SPODNIE BOJÓWKI SANS
SPODNIE BOJÓWKI SANS
79,00 zł
KURTKA ZIMOWA PARKA
KURTKA ZIMOWA PARKA
179,99 zł
KURTKA PARKA JESIENNA
KURTKA PARKA JESIENNA
149,99 zł 99,99 zł
KURTKA PRZEJŚCIOWA Z KAPTUREM MELANŻ
KURTKA PRZEJŚCIOWA Z KAPTUREM MELANŻ
129,90 zł 79,99 zł
KOSZULA RÓŻOWA
KOSZULA RÓŻOWA
79,90 zł
KURTKA OCIEPLANA Z KAPTUREM
KURTKA OCIEPLANA Z KAPTUREM
149,00 zł
T-SHIRT NIEBIESKI
T-SHIRT NIEBIESKI
19,99 zł
T-SHIRT SZARY
T-SHIRT SZARY
49,99 zł
KURTKA BOMBERKA GRANATOWA
KURTKA BOMBERKA GRANATOWA
89,99 zł
DRES SPORTOWY
DRES SPORTOWY
99,99 zł
MĘSKA KURTKA MARIO - GRANATOWA
MĘSKA KURTKA MARIO - GRANATOWA
119,90 zł
BLUZA Z KAPTUREM MELANŻ
BLUZA Z KAPTUREM MELANŻ
99,99 zł 59,99 zł
MĘSKA KURTKA PARKA JESIENNA
MĘSKA KURTKA PARKA JESIENNA
149,99 zł 99,99 zł
MĘSKI T-SHIRT VEGAS - BIAŁY
MĘSKI T-SHIRT VEGAS - BIAŁY
28,99 zł
OCIEPLANA KURTKA Z KAPTUREM
OCIEPLANA KURTKA Z KAPTUREM
149,00 zł
DRES MORO
DRES MORO
99,90 zł
DRESOWE SPODNIE MĘSKIE BAGGY JOGGERY - CZARNE
DRESOWE SPODNIE MĘSKIE BAGGY JOGGERY - CZARNE
49,99 zł 29,99 zł
MODNA ZIMOWA KURTKA MĘSKA PARKA Z KAPTUREM
MODNA ZIMOWA KURTKA MĘSKA PARKA Z KAPTUREM
239,99 zł 199,90 zł
JEANSOWE JOGGERY
JEANSOWE JOGGERY
139,99 zł 99,99 zł
BLUZA W STYLU ASSASIN
BLUZA W STYLU ASSASIN
69,99 zł
SPODNIE SPORTOWE GRAFITOWE
SPODNIE SPORTOWE GRAFITOWE
29,99 zł
DRESOWE SPODNIE JOGGERY
DRESOWE SPODNIE JOGGERY
49,99 zł
BLUZA Z KAPTUREM MELANŻ
BLUZA Z KAPTUREM MELANŻ
99,99 zł 49,99 zł
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl