(0)rzeczy

Nie masz produktów w koszyku.

Infolinia: 666 258 777                          hurt: kontakt@recea.pl

2.Opis procedury reklamacyjnej: 
     2.1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem kontakt@recea.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona  reklamacja powinna zawierać co najmniej: 

     a)imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, 
     b)datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, 
     c)przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, 
     d)wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. 
      2.2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. 
      2.3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. 
      2.4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. 
      2.5. W przypadku reklamacji, sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania towaru. Leży on po stronie kupującego. 


3. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy: 

   3.1. W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub w przypadku usług  - zawarcia umowy,  Kupujący (konsument) może odstąpić od  umowy bez podawania jakiejkolwiek  przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci Kupującemu pieniądze, tj. koszt towaru plus koszt najtańszej dostępnej przesyłki w chwili zamawiania towaru przez kupującego. 
Aby odstąpić od umowy, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: kontakt@recea.pl 

Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. 
Przesyłkę należy nadać na adres P.H. Be Trendy, Mickiewicza 15B/25, 07-100 Węgrów 


   3.2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy: 

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

[DANE SPRZEDAJĄCEGO] 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 

Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….…………………………………………………………………………………………………………., numer zamówienia……………………………………… . 
Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… . Imię i nazwisko…………………………………………………………. 
Adres …..…………………….……..……………………………………. 
Data…………………………………………………………………………. 
…….…………………………………………………………………… 
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej) 

  3.3. Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy: 
       3.3.1. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru. Leży on po stronie kupującego. 
       3.3.2. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy do niego, inny niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do

 zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

   3.4. Zwrot płatności i odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy 
Postanowienia dotyczące odpowiedzialności konsumenta za zmniejszenie wartości rzeczy chronią interesy przedsiębiorców. Odpowiedzialność konsumenta za korzystanie z rzeczy w  stopniu większym, niż jest to konieczne do zbadania rzeczy, będzie miała charakter odszkodowawczy. 
Przedsiębiorca może zwrócić konsumentowi kwotę wartości towaru obniżoną o kwotę odpowiadającą zmniejszeniu wartości towaru, która może być spowodowana złym obchodzeniem  się z towarem, w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru towaru. 

4. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur: 

   4.1. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed właściwym - Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują  się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.  

   4.2. Rozwiązanie sporu w wyniku procedury mediacji ma charakter dobrowolny i nie podlega egzekucji administracyjnej, ani sądowej, nie służy od niego odwołanie. Rozwiązanie sporu 

w wyniku mediacji nie wpływa na możliwość skierowania sprawy pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego lub Sądu Polubownego. 


Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Kliknij [NIE POKAZUJ WIĘCEJ TEJ INFORMACJI] jeżeli Akceptujesz politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie. Po kliknięciu ta informacja więcej się nie pojawi.

Odbierz swój darmowy kupon

30zł zniżki na Twoje zakupy

Chcesz być jednym z pierwszych, którzy otrzymają ekskluzywne informacje na temat najnowszych kolekcji, ofert i wydarzeń sklepu internetowego RECEA.PL? Wystarczy że zapiszesz się do naszego newslettera już teraz, a uzyskasz kupon o wartości 30zł na następne zakupy w naszym sklepie internetowym.